Försäkringar

Hur ser ditt skyddsnät ut?

Företagare har samma rätt som anställda till det sociala försäkringssystemet. Ersättningen om du blir sjuk, arbetslös, pensionär eller vill vara föräldraledig, grundar sig på inkomsten från ditt företag. Låga inkomster i egen verksamhet, framför allt under lång tid, påverkar ditt skydd.

Det är viktigt att du som företagare har ett heltäckande försäkringsskydd. Då ingen verksamhet är den andra lik, är behovet av försäkringar skiftande. För att möta behovet av försäkringslösningar för våra medlemmar, har Svensk Bensinhandel ett förbättrat avtal med SH Pension gällande gruppförsäkring (liv-, olycksfall-, barn- och sjukförsäkring) och som tidigare med Förenade Liv (FL) gällande Sjukvårdsförsäkring.

Kontaktperson Marlene Herrlin

 

Gruppförsäkring

Gruppförsäkring hos SH Pension ger ett prisvärt och flexibelt försäkringsskydd som komplement till det skydd lagar och avtal ger. Du väljer själv de delar som ska ingå och hur stor ersättning du önskar.

FLEX Gruppförsäkring hos SH Pension kan bestå av:

Livförsäkring

Om du avlider kan din familj drabbas även ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till invaliditet eller medför kostnader kan en olycksfallsförsäkring ge dig ekonomisk ersättning.

Barnförsäkring

De försäkringar barn kan omfattas av i förskola eller skola gäller oftast enbart skoltid. Med SH Pensions barnförsäkring får ditt barn ett skydd dygnet runt vid både sjukdom och olycksfall. Gäller till och med att barnet/barnen fyllt 25 år. En försäkring oavsett antal barn.

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring minskar inkomstbortfallet vid en längre tids sjukdom och kompletterar den ersättning du får från bland annat Försäkringskassan.

FLEX Gruppförsäkring innehåller dessutom alltid ersättning och hjälp vid kris och rån samt barnskydd från 22:e graviditetsveckan.

Blanketter och villkor

Ring oss gärna!

Välkommen att kontakta oss via mejl kontakt@shpension.se eller telefon 010-471 87 70 om du har frågor.

 

 

Kommentarer inaktiverade.