Länsförsäkringars snabbgående resa

Fastighetsmäklarna Tobias Magnusson och Johan Sandberg har som franchisetagare i Länsförsäkringar fastighetsförmedling bidragit till kedjans rekordsnabba tillväxt. Vi tar del av deras framgångsrika företagande och undrar hur de upplever sin franchisegivare.

Länsförsäkringar fastighetsförmedling har sedan starten 2006 vuxit i hög takt och är nu Sveriges tredje största mäklarkedja. Fastighetsförmedlingen i Enskede drivs av fastighetsmäklarna Tobias Magnusson och Johan Sandberg. De har redan nu fyra anställda mäklare och verksamheten växer kontinuerligt.

— Inom Länsförsäkringar har franchisetagarna sina egna distrikt och vi lägger all vår kraft och fokus på distriktet.

Johan fortsätter:

— Vi arbetar väldigt målmedvetet efter en femårsplan som vi satt upp med ett flertal delmål för verksamheten – huvudmålet är att expandera.

Drivkraften är självklart att vi ska tjäna pengar, men det finns många fler värden som driver oss, lägger Tobias till: — Att få driva sitt eget aktiebolag och kunna utveckla verksamheten till en arbetsplats där både medarbetarna trivs och stannar länge är för oss mycket värdefullt.

För att uppnå en sådan trivsel behöver personalen känna att det finns utvecklingspotential och att alla får ta ansvar.

— Vi tar även initiativet till gemensamma aktiviteter även utanför kontoret. Det kan handla om olika former av fysisk aktivitet och andra former av team-building, säger Johan.

Johan och Tobias upplever att de som företagspartners kompletterar varandra väl. De har de olika livssituationer där Tobias som familjefar inte har lika mycket tid att disponera under kvällar och helger i jämförelse med Johan som för närvarande är singel. Olikheterna ser de som en fördel. När det kommer till målen för verksamheten är de i stort av samma uppfattning.

— Man måste både som kollega och personalchef acceptera att det inte går att fullt ut styra hur andra människor ska vara, vi är alla olika och det måste få vara okej.

Ett problem för mäklarbranschen i stort är rekrytering. En stor del av de som satsar på mäklaryrket slutar redan efter det första året.

— En anledning till detta är att det inte finns tydliga instruktioner för hur jobbet i sig går till i praktiken. Och högskolorna erbjuder ingen praktik under utbildningen, säger Tobias:

— Det är ingen som informerar om att man kommer att jobba hårt tio timmar om dagen, eller att man i början inte kommer att tjäna någonting alls. Så bilden av yrket är många gånger felaktiga.

— För vår del erbjuder vi våra nyanställda nyexaminerade mäklare extra support under en uppstarts-fas med sex månaders garantilön. För att lyckas med detta behöver en av oss vara på plats på kontoret på heltid. För närvarande jobbar Tobias enbart som arbetsledare och med det administrativa. Målet är att även jag ska jobba uteslutande i arbetsledande funktion och att styra företaget, i takt med att verksamheten växer, berättar Johan.

Vad fick er att satsa på franchise inom just Länsförsäkringar?

— För egen del kändes som en lockande utmaning att få vara med på resan redan från början med att starta upp det första kontoret i Stockholm. Och det är en speciell känsla att utöver sitt eget företag vara en del av en stor kedja – idag består kedjan av 160 kontor i landet, säger Tobias.

— Länsförsäkringar i sig symboliserar trygghet och står för fler värden än enbart mäkleri. Vi har dessutom både bank och försäkring med oss inom koncernen och det är en av de stora fördelarna med kedjan, lägger Johan till.

Hur fungerar relationen med givaren?

— Eftersom mäklardelen inom Länsförsäkringar är så ung, så har relationen varit bristfällig under de första åren. Men vi upplever det som att både givaren och franchisetagarna nu blivit ”varma i kläderna” och att det i och med detta blivit mycket bättre. Vi har varit medvetna om att eventuella barnsjukdomar skulle uppstå, men har samtidigt varit medvetna om att konceptet med tiden kommer att bli bäst på marknaden. Tobias fortsätter: — Ser man till avtalet som sådant, så ser vi en stor fördel med att ha exklusivitet i vårt distrikt som inrymmer tre församlingar.

De upplever, utöver tillgången till Länsförsäkringars starka varumärke, andra delar i avtalet som positiva. Däribland tydliga riktlinjer kring hur kontoret ska se ut, vilket skapar en enhetlighet som gör att kunden känner igen sig oavsett på vilket kontor i landet man kommer till. Webbpublicering av bostadsobjekt på webben sker centralt, men tar man egna initiativ så går det bra, en viss fördröjning sker dock eftersom materialet behöver godkännas centralt innan publicering. De tycker i stort att principen är bra eftersom det säkerställer kvaliteten och att ingen kan förorsaka felaktigheter.

— Även om det finns för- och nackdelar, så reflekterar vi egentligen inte över avtalet, eftersom vi så att säga redan har ”köpt läget”. Det är ju enhetligheten som bygger konceptet, så om man inte gillar det får man ägna sig åt något annat, menar Tobias.

Beträffande avtalet så är det i dagarna dags att förnya franchiseavtalet. I samband med detta har Johan och Tobias blivit medlemmar i Sveriges Franchisetagare. De ser fördelarna och tryggheten och med att få hjälp med granskning av avtalet innan de skriver på som en stor medlemsförmån.

— Det var ett lätt beslut att bli medlem då vi förstod medlemskapet är något mycket positivt.

— Vi hade först en obefogad oro för att Sveriges Franchisetagare kanske var ett jobbigt fackförbund som sysslade med att peta givarna i ögat – men det handlar ju inte alls om det. Jag inser nu att det är många fler som ovetandes skulle behöva hjälpen som man får genom ett medlemskap, säger Tobias.

— Vi var även oroliga för att franchisegivaren skulle uppleva det som att vi ville stöta oss med givaren i och med att vi ville granska avtalet innan påskrift. Men i själva verket underlättar det för båda parter. Det är ovärderligt att få expert-hjälp med avtalet eftersom avtalet i sig utgör grunden för hela vår verksamhet. Och i detalj känner vi inte själva till vilka eventuella ändringar och tillägg vi faktiskt kan åberopa, kommenterar Johan.

Att båda parter ska vara medvetna om beståndsdelarna i avtalet är ett professionellt förhållningssätt som skapar ett nödvändigt fundament för efterföljande gynnsamma affärer – win-win med andra ord.

­

Orginalartikel finns att läsa i FF nr 1 – 2016

Kommentarer inaktiverade.