Kompanjonen – din bästa vän eller värsta fiende

Att driva verksamhet tillsammans med någon som är en nära vän, en bra affärspartner eller ens partner kan vara otroligt givande, men kan också skapa friktion i relationen. Med andra ord, om man går in i ett franchiseavtal tillsammans med en partner så bör man ha järnkoll på såväl vad som ska hända under tiden man har en verksamhet tillsammans, men också på vad som händer när den tiden har nått sitt slut.

­

För några år sedan drev en medlem hos oss en verksamhet tillsammans med sin fru. Över tid så skapades hos mannen ett brinnande intresse. Tyvärr gällde detta inte bara själva verksamheten, utan också en av de kvinnliga anställda. När det hela uppdagades blev det uppenbart att verksamheten inte kunde fortsätta på samma sätt som innan, utan de fick skiljas åt. Verksamheten i det här fallet blev inte bara lidande av att kompanjonerna bråkade, utan fick sin slutliga knäck när frun lämnade verksamheten. För som sista handling så använde hon den fullmakt hon hade i verksamheten för att göra en tämligen omfattande beställning av varor.

Man kan lugnt säga att det var en beställning som vida översteg vad verksamheten faktiskt behövde. Kort därefter var bolaget ett minne blott.

­

I ett annat mer aktuellt exempel så drev två kompanjoner ett framgångsrikt bolag tillsammans inom en välkänd kedja. Låt oss kalla dem för Oskar och Hasse. Givaren ville gärna förlänga avtalet, men var mest intresserat av att driva franchiserelationen vidare med Hasse.

Så istället för att förlänga avtalet med det franchisetagarbolag de två kompanjonerna hade drivit tillsammans, tecknade man ett avtal med ett bolag som kontrollerades av Hasse till 100 procent. Vi kan konstatera att Oskar nog inte kommer skicka julkort till Hasse i år.

Givetvis är båda exemplen ovan rena tragedier, där man på förhand kan genomföra en rad åtgärder för att förhindra att det inträffar

­

Vad kan vi då dra för lärdomar?

För det första, välj rätt partner. Den partner du väljer ska inte bara vara någon som du kan trivas med på jobbet under en överskådlig tid, utan ni bör ha en liknande syn på hur verksamheten ska drivas och partnern måste vara lojal. För om vi bortser från extremfallen där partnern tecknar ett eget franchiseavtal med franchisegivaren inom ert gemensamma område, så finns det många andra frågor där man kan ha olika uppfattningar — exempelvis hur man hanterar personalen, utbildningsresor, eller hur verksamheten bäst växer.

Ibland har den bästa lösningen varit att man har delat upp verksamheten i verksamhetsområden där respektive partner har sitt eget ansvarsområde. En kan exempelvis vara väldigt duktig på att hantera personalfrågor, någon annan är en fena på ekonomi, och en tredje är bäst på att sköta nykundsrekrytering eller kundhantering.

­

Det finns också några specialfall som bör belysas, nämligen när kompanjonen är ens franchisegivare. Dessa bolag löses oftast genom att franchisegivaren äger en minoritetsdel (mellan 1-10 %) men gör skrivelser i kompanjonsavtalet som gör dennes inflytande i verksamheten orimligt stort.

Som exempel kan nämnas att franchisetagarbolaget inte får ta lån, avyttra aktier, eller ens har tecknanderätt för firman utan att ägarna är eniga. I de mest extrema exemplen innebär det då att franchisetagaren inte får köpa en kanellängd till fredagsfikat utan att ha medgivande från franchisegivaren. Det är ingen lösning som vi på Sveriges Franchisetagare är överdrivet förtjusta i.

­

När man väl har valt en bra partner så är kompanjonsavtalet a och o. Ett sådant ska upprättas tillsammans med en kunnig jurist för att säkerställa vad som händer vid ett antal olika scenarion. Det kan exempelvis röra att man reglerar konkurrens om ena parten väljer att avsluta kompanjonsavtalet, hur man samråder kring beslut som är viktiga för bolaget, och vad som händer om den ena partnern dör eller blir allvarligt sjuk. Det är kanske inte det roligaste att tala om när man precis ska köra igång en rörelse tillsammans, men likväl är det viktigt för att undvika framtida problem.

­

Det kanske allra viktigaste är möjligheten att behålla kontroll i franchisetagarbolaget. Därför bör det vara obligatoriskt med hembud på den partnerns aktier, och att också avtala om att respektive part måste säkerställa att aktierna i bolaget ska anses vara enskild egendom om denne ingår äktenskap. För hur kul är det om någon man kanske aldrig träffat helt plötsligt är ägare i ditt bolag efter en skilsmässa?

­

Krönika: Love von Gertten – ombudsman

Hämtad från franchise Focus nr3 2016

Kommentarer inaktiverade.