Franchising i Sverige

Franchiseverksamheten idag sysselsätter drygt 110 000 personer, innefattande ca 680 franchisesystem, med drygt 24 000 franchisetagare som tillsammans omsätter nära 200 miljarder kronor. Franchise är en betydande näringsgren och kommer fortsätta att växa. Det är därför viktigt att både politiker och branschorganisationer aktivt bevakar utvecklingen och verkar för en sund franchisemiljö.

Franchise definieras i lagen såsom ”avtal varigenom en näringsidkare kommer överens med någon annan om att denne mot ersättning till franchisegivaren skall använda franchisegivarens särskilda affärsidé om marknadsföring och försäljning av varor eller tjänster”. Därutöver beskrivs det i lagens förarbeten att franchise skall baseras på en beprövad affärsmodell, vilket innebär:

  • Dokumenterad historik
  • Relevant ekonomisk data
  • Fungerande inköp, utbildning och logistik
  • Gemensamt varumärke och marknadsföring

Franchise är ett sätt att utnyttja en utarbetad, beprövad affärsidé för att kunna expandera och samtidigt nyttja lokal kännedom och starkt entreprenörskap. I dess bästa former är franchise en utmärkt driftsform, både för franchisegivare och franchisetagare.

Franchisegivaren får ett nät av enheter som kan lägga tid, kraft och entreprenörskap på den lokala marknaden, oftast med god lokal kännedom. Franchisegivaren får utväxling genom att öka stordriftsfördelarna, stärka varumärket och öka kundkretsen. Denna utväxling tillsammans med franchiseavgifter skall bidra till en god lönsamhet som i sin tur stärker franchisegivarens ekonomi och möjligheter till nya investeringar och fortsatt expansion.

Franchisetagaren kommer snabbt igång med sin verksamhet, ofta i A-lägen och med fungerande rutiner och starkt varumärke. Franchisetagaren kan fokusera på det lokala entreprenörskapet och känna trygghet i att franchisegivaren vidmakthåller och utvecklar fungerande affärskoncept. Härur skapas goda möjligheter till lönsamhet.

Vill du veta mer om hur du kan få hjälp som Franchisetagare? Klicka här

Lämna en kommentar

Kommentarer inaktiverade.