FAQ

Varför väljer man franchise?

Franchise är ett sätt att utnyttja en utarbetad, beprövad affärsidé för att kunna expandera och samtidigt nyttja lokal kännedom och starkt entreprenörskap. I dess bästa former är franchise en utmärkt driftsform, både för franchisegivare och franchisetagare.

Franchisegivaren får ett nät av enheter som kan lägga tid, kraft och entreprenörskap på den lokala marknaden, oftast med god lokal kännedom. Franchisegivaren får utväxling genom att öka stordriftsfördelarna, stärka varumärket och öka kundkretsen. Denna utväxling tillsammans med franchiseavgifter skall bidra till en god lönsamhet som i sin tur stärker franchisegivarens ekonomi och möjligheter till nya investeringar och fortsatt expansion.

Franchisetagaren kommer snabbt igång med sin verksamhet, ofta i A-lägen och med fungerande rutiner och starkt varumärke. Franchisetagaren kan fokusera på det lokala entreprenörskapet och känna trygghet i att franchisegivaren vidmakthåller och utvecklar fungerande affärskoncept. Härur skapas goda möjligheter till lönsamhet.

Det som ovan beskrivs, i korthet, är hur franchise bör fungera. Genom att bejaka och planera för en gemensam långsiktig lönsamhet kan man sätta rätt plattform för fortsatt framgång. Både insikten och det faktiska utförandet är av stor betydelse för att franchisesystemet skall bli uthålligt och lönsamt för båda parter.

Olika franchisegivare har dock olika utgångslägen. Och vi exemplifierar ett från en artikel från Dagens Handel 2012.

 

Artikeln spaltar upp fördelar för franchisegivaren och det är just i detta sammanhang man skall fråga sig hur lönsamhet och riskspridningen skall fördelas mellan parterna för att långsiktigt nå framgång.

 

Till vänster finner du de vanligaste frågorna i samband med att man vill ha medlemskap.

Vi har kategoriserat frågor och svar. Välj den kategori som din fråga rör till vänster.

Kommentarer inaktiverade för FAQ

Kommentarer inaktiverade.