Bluffaktureombudsmannen

Bluffaktureombudsmannen – Så funkar det!

Bakgrund
I dagens samhälle så översköljs småföretagare av fakturor, och ibland är utställaren av dessa fakturor av det mindre seriösa slaget. Bluffakturorna har blivit en industri, en smutsig sådan, som lever på rädslan från småföretagare att hamna i rättstvist eller bli prickade hos Kronofogdemyndigheten. I skrivande stund så har dessvärre inte myndigheterna på ett framgångsrikt sätt kunna bekämpa denna framväxande industri. Bluffakturorna kan kategoriseras på följande sätt:

 

  1. Fakturor utan avtalsunderlag. Det är ofta fakturor som använder sig av namn och loggor som påminner om kända företag som Hitta.se, Eniro eller Posten. Syftet är att du som företagare i hasten inte skall notera några konstigheter utan snällt betala.
  2. Fakturor som följer efter att en avtalstalong skickats ut. Avtalstalongen är som regel utformad som en blankett för att fylla i adressuppgifter till en upplysningstjänst som exempelvis Hitta.se eller Eniro, där du som småföretagare skall tro att du redan har uppgifter där som bara skall uppdateras. När du uppdaterat uppgifterna så återkommer bluff-företaget med en faktura och hävdar att ni har ett korrekt avtal er emellan.  Kändast inom denna gren är Nummerupplysningen Oü, ett estniskt företag som gjort det till sin specialitet.

 

Konsekvenser för ditt företag

Att bestrida, det vill säga protestera mot det krav som bluff-företagen ställer, är oerhört viktigt och det skall ske så snabbt som möjligt. Redan när en ansökan om betalningsföreläggande registreras riskerar detta att bli en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen vilket kan påverka framtida möjligheter att få exempelvis lån till förmånliga villkor för verksamheten.

 

Tjänsten

Det är i ljuset av detta som Sveriges Franchisetagare lanserat Bluffombudsmannen. Tjänsten fungerar i korthet såhär:
Du får en bluffaktura (det vill säga att du får en faktura på en tjänst/produkt du inte beställt eller någon medarbetare beställt utan ställning att teckna, du har blivit lurad att ingå ett avtal under falska förespeglingar eller du ingår ett avtal som utformats som ett erbjudande men haft uttrycket som en leverantörsfaktura).

  1. Du kontaktar oss, eller läser på vår hemsida, för att bestrida fakturan i första ledet.
  2. Om fakturan inte då krediteras, skickar du den till oss tillsammans med en fullmakt.
  3. Sveriges Franchisetagare driver ärendet mot blufföretaget, Kronofogden och om nödvändigt hela vägen till Tingsrätten. Detta sker helt kostnadsfritt om du är medlem.

Kan alla ärenden lösas?

Nej, någon sådan garanti kan aldrig ges. Det finns exempel på fakturor som företagaren ansett vara en bluffaktura, men där det visat sig att den andre parten kunnat uppvisa ett fullt korrekt avtal. Detta tillhör dock undantagen.

Vad skiljer oss från andra som jobbar med Bluffakturor?

Vi bidrar inte bara med allmänna råd kring hanteringen av bluffakturor och uppdatering av s.k ”Svarta listor”, utan vi hjälper dig att direkt hantera dialogen med blufföretaget samt andra berörda myndigheter och följer dig tills ärendet är löst.

Viktiga Rättsfall
Nummerupplysningen Oü vs Sergej Sattarov
Målnr: FT 6145-13 i Södertörns Tingsrätt

Länk till rättsfall: Nummerupplysningen Oü vs Sergej Sattarov
I FT 6145-13 så har det konstaterats att ”hela talongen till sin utformning
är vilseledande” och att det inte kan framföras att ”Nummerupplysningen
skulle sakna insikt om att deras talong uppfattas av många småföretagare som
vilseledande” och att detta har ett kausalt samband till att företaget har
skrivit på talongen. Rätten konstaterar därmed att Nummerupplysningen OU:s
avtal bryter mot §30 AvtL gällande att avtal ej skall gälla till följd av
s.k. svikligt förledande.

Clickgirot AB genom Konkursförvaltare vs Nummerupplysningen Oü
Målnr: K 2416-12 i Stockholms Tingsrätt
Länk till rättsfall: Clickgirot AB genom Konkursförvaltare vs Nummerupplysningen Oü

I K 2416-12 går rätten på en liknande linje med den enda skillnaden att man
där istället påtalar att ”vilseledande från Nummerupplysningens sida” har
framkallat ett misstag enligt §32 AvtL vilket även detta leder till att
avtalet i sin helhet ogillas.

Prissättning

Tjänsten Bluffaktureombudsmannen ingår i medlemskapet hos Sveriges Franchisetagare, läs mer om det här och ansök om medlemskap här. För icke-medlemmar kan man få hjälp för en engångskostnad av 3500 kr. Kontakta Love von Gertten för mer information här…

 

Kommentarer inaktiverade.