Bli franchisetagare

Innan du skriver på ditt franchiseavtal

Som kommande franchisetagare är du antagligen både laddad och inspirerad. Tillsammans med din franchisegivare kommer ni att utveckla och skapa lönsamhet. Men det är också i detta skede det är viktigt att läsa igenom alla avtal och dokument samt förstå vad du skriver på. Innan din franchiserelation är igång är det däremot oftast svårt att förutse vilka utmaningar och eventuella problem du som franchisetagare kan stöta på. Sveriges Franchisetagare listar nedan de frågor som vi vanligen hanterar när ärenden hamnar på vårt bord. Dessa kan utgöra en checklista på vilka frågor du särskilt skall granska innan du skriver på som franchisetagare. Dock täcker inte listan alla eventualiteter utan återspeglar de mest frekventa ärenden som Sveriges Franchisetagare idag hanterar. Du kan även hitta en checklista med frågor till din franchisegivare här…

Avtalsparter

Driv din rörelse som aktiebolag. Detta begränsar din risk och dina åtaganden. Var dock observant på att avtalen ofta ställer krav på personlig borgen och bolagets företrädare. Gör en UC på din franchisegivare samt sök information och referenser om denna. Säkerställ så långt som möjligt att din framtida franchisegivare är seriös och företräder ett solitt bolag. Gör också en informationssökning på franchisegivarens företrädare och ägare.

Koncept

Försök säkerställa att franchisegivarens koncept är beprövade och hållbara. Sök efter information och hör av dig med befintliga franchisetagare. Fråga hur koncepten håller i vikande konjunktur, i olika geografiska och demografiska områden, var konceptet är utprövade och på vilket sätt franchisegivaren ensidigt kan ändra i koncepten. Försök också ta reda på hur ni som franchisetagare kan utkräva ansvar för att franchisegivaren levererar hållbara koncept.

Budget/kalkyl

Gå igenom budgeten ordentligt. Kräv referensobjekt och ifrågasätt vilka siffror som ingår och varifrån dessa kommer. Granska om lön till franchisetagaren ingår och om bemanningen för enheten är realistisk. Bolla budgeten med en revisor eller med Sveriges Franchisetagare. Inom franchise är det ganska vanligt att man använder direktutskick, dvs att franchisegivaren ensidigt och efter egen bedömning skickar ut produkter till franchisetagare. En sådan klausul skall man som franchisetagare vara mycket tveksam till. Du som egen företagare måste själv kunna ha rådighet över dina inköp, din kapitalbindning och därmed risk.

Trepartspengar

Trepartspengar, kick-back eller marknadsföringsbidrag är olika uttryck för att franchisegivaren (och i några få fall även franchisetagaren) får pengar tillbaka från leverantörerna. Detta system är vanligt inom handeln och omfattar ofta stora summor. Att franchisegivaren får betydande summor av leverantörerna, eller i vissa fall agerar grossister och lägger på marginal, skall framgå i den information som franchisetagaren mottar vid avtalstecknandet. Systemet kan vara en byggsten inom franchiserelationen och indirekt utgöra intäkter/avgifter. Då skall detta redovisas. Många franchiseavtal lovar stordriftsfördelar och konkurrenskraftiga inköpspriser. Säkerställa att det också föreligger så i realiteten.

Personliga förpliktelser

Observera om avtalet innehåller borgensåtaganden, konkurrenshinder för närstående och konkurrensklausuler efter att relationen är över. Sveriges Franchisetagare rekommenderar att ni inte skriver på obegränsade borgensåtaganden eller avtal som innehåller konkurrensklausuler som sträcker sig längre än 12 månader efter avtalets utgång.

Rättigheter

Som franchisetagare bör du säkerställa några viktiga rättigheter. Bland annat skall du vara observant för att skriva bort ditt besittningsskydd (din rättighet att få ersättning för din lokal, i viss mån goodwill, om du blir uppsagd), eftersöka i avtalet möjligheten att åberopa förlängningsoption, i förekommande fall säkerställa områdesexklusivitet samt säkerställa att franchisegivaren inlöser varulager och inventarier vid ett avslut.

Exit

Eftersom du som franchisetagare i många avseenden är beroende av din franchisegivare och dennes koncept, är det viktigt att du funderar på hur du kan kliva ur ditt avtal om förutsättningarna blir oacceptabla. Tyvärr förekommer det att franchisetagare efter ett eller två år har upparbetade skulder och inte kan ta sig ur sitt avtal med mindre än en konkurs (och då ofta med ett borgensåtagande), som därmed tvingas vara kvar och ådra sig än större skulder.

Stöd och administration

Som franchisetagare skall du få stöd i ditt arbete, bland annat med utarbetade rutiner och affärsmetoder. Säkerställ att dessa finns och i möjligaste mån fungerar. Härtill är det vanligt att få utbildning och ibland också administrativt stöd. Det är också vanligt att franchisegivaren genom avtalet tvingar franchisetagaren att sköta bokföring och redovisning hos franchisegivaren eller hos anvisad byrå. Detta kan förvisso vara bekvämt men som egen företagare är du skyldig enligt lag att all redovisning sker korrekt. Därför måste du ha kontroll över din redovisning. Om du anser att bokföring och redovisning är tråkig och inte har intresse att följa dina siffror, bör du heller inte bli företagare.

Avslut och tvistelösning

Läs igenom och förstå på vilka grunder du som franchisetagare kan bli uppsagd. Ta också del av vilka rättigheter du har vid en uppsägning eller avslut. Dessa skyldigheter och rättigheter är i regel obalanserade. Merparten av franchiseavtal innehåller en skiljeklausul som hänvisar till skiljedom. Skiljedom är en privat domstol som, förvisso är snabb och sker med mer sakkunnig personal, men sker också under sekretess och kostar mycket pengar. En franchisetagare som står i begrepp att gå till skiljedom är ofta vid ruinens brant och har därför inga ekonomiska medel till en process i skiljedom. Att tvista i skiljedom kostar mellan 250 000 till 1 miljon kronor och innebär tyvärr att många franchisetagare i princip blir rättslösa.

Behöver du hjälp från en Expert?

Ditt franchiseavtal kommer vara ett av de viktigaste avtalen du skriver på i ditt liv. Innan man skriver på ett sådant avtal är det viktigt att förstå exakt hur det kommer påverka dig. Sveriges Franchisetagare erbjuder avtalsgranskning av franchiseavtal, läs mer här.

Har du några frågor om vad tjänsten innebär, ring vår Ombudsman via kontaktuppgifter här.

Kommentarer inaktiverade.